Select Page

Algemene Voorwaarden

Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten aangeboden door Studio Gooselake.

 

Intellectuele eigendom

Alle rechten op de aangeleverde foto’s, digitale producten of andere afgeleide producten blijven steeds eigendom van Studio Gooselake. Aangeleverde foto’s of andere afgeleide producten zijn uitsluitend bedoeld voor privégebruik en mogen op geen enkele manier, zelfs niet gedeeltelijk, worden gereproduceerd, gepubliceerd of bewerkt zonder uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Studio Gooselake. Je krijgt dus een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de aangekochte producten of diensten. De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht zit steeds inbegrepen in de prijs.

Je zal er ook voor zorgen dat mensen uit je omgeving die in aanraking zouden komen met de door jou aangekochte producten dit niet-exclusieve gebruiksrecht zullen respecteren.

Bij gebruik van de beelden online op bijvoorbeeld sociale media, moet Studio Gooselake steeds vermeld staan. Gebeurt dat niet, is dat een inbreuk op het auteursrecht.

Het is verboden de foto’s te bewerken of aan te passen. De foto’s mogen alleen gebruikt worden zoals ze afgeleverd zijn. Je mag ze bijvoorbeeld niet retoucheren of de kleuren aanpassen. Het is bovendien verboden om het watermerk op de foto’s te verwijderen of de foto zodanig bij te snijden dat het watermerk niet meer zichtbaar is.

Deze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen de communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij Studio Gooselake liggen.

 

Boeking

Je datum ligt pas vast na het schriftelijk (via mail) goedkeuren van de offerte. Door een offerte goed te keuren, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden. Je krijgt 1 maand de tijd om een offerte al dan niet goed te keuren. 

Kreeg je een cadeaubon? Je gaat dan Akkoord met de Algemene Voorwaarden door een datum vast te leggen.

Een boeking is definitief. Als je de boeking last minute (dus minder dan drie weken voor datum) annuleert of verkort, rekenen we een schadevergoeding aan van 50% op het bedrag dat je normaal verschuldigd zou zijn voor de boeking van de fotoshoot. Bij ziekte of overmacht verplaatsen we de fotoshoot naar een nieuwe datum.

Fotosessie

De fotosessie vindt plaats in de studio van Studio Gooselake, of op een (buiten)locatie in en rond Gent. Voor fotosessies bij je thuis buiten Gent of elders verder weg, rekent Studio Gooselake een kilometervergoeding, de prijs daarvan wordt bij boeking vermeld.

Studio Gooselake is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen van fysieke of materiële aard, voor, tijdens of na de fotosessie.

De Fotograaf zal de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen tijdens de bestaande omstandigheden.

Studio Gooselake heeft het recht om de opdracht ten allen tijde stop te zetten om redenen als plotse weersverandering, onvoorzien of onverwacht gedrag van mens of dier.

 

Prijs

De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

De vermelde prijzen op deze website zijn exclusief btw, verplaatsings- en verzendingskosten. Daarover informeer ik je op voorhand. Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die je krijgt op de dag van de boeking, blijft natuurlijk ongewijzigd, ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Afhankelijk van de shoot die je kiest, krijg je een bepaalde tijd voor de fotoshoot zelf en een vastgelegd aantal foto’s. Extra afgewerkte foto’s kan je nadien aankopen.

 

Levering

Na een vooraf afgesproken periode ontvang je een ruime selectie afgewerkte foto’s. Je ontvangt de foto’s in een overzichtelijke online galerij, daar kan je alle foto’s downloaden en delen met anderen. Afhankelijk van de fotoshoot die je gekozen hebt ontvang je de volledige galerij in hoge resolutie en zonder watermerk, of ontvang je een deel van de foto’s in hoge resolutie en een ander deel in lage resolutie met watermerk. In de online galerij kan je dan selecteren welke van deze foto’s je extra afgewerkt wilt zien.  

Afgewerkte foto’s zijn:

  • Foto’s in hoge resolutie
  • Nauwkeurig geselecteerd
  • Bewerkt naar de stijl en normen van Studio Gooselake, basis retouchering (rechttrekken, kleuren optimaliseren, vlekjes/stofjes/velletjes die storen wegwerken, …)
  • In zowel kleur als zwart-wit

Je kan nadien ook fysieke fotoproducten aankopen. Hiervoor kan je ons contacteren met jouw wensen. 

De foto’s die je ontvangt na betaling zijn zorgvuldig geselecteerd en bewerkt door Studio Gooselake. Het is niet mogelijk om originele foto’s of de foto’s die de selectie niet haalden te ontvangen.

 

Betaling

De foto’s of andere afgeleide producten worden pas betaald bij aflevering van de producten. Dat betekent:

  • Je ontvangt de ruime selectie foto’s in een online galerij, hierbij ontvang je ook de factuur. 
  • Je ontvangt extra foto’s na betaling van de extra kost

De betaling gebeurt via overschrijving ten laatste 21 dagen na de ontvangst van de factuur. Contante betalingen zijn niet mogelijk.

Voor iedere vertraging in de betaling rekenen we 10% extra aan op het totaalbedrag van de factuur.

De foto’s die je ontvangt zijn zorgvuldig geselecteerd en bewerkt door Studio Gooselake. Het is niet mogelijk om originele foto’s of de foto’s die de selectie niet haalden te ontvangen. Studio Gooselake is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

 

Publiciteit

Studio Gooselake behoudt het recht om alle gemaakte foto’s of andere afgeleide producten te gebruiken voor publicaties of commerciële doeleinden, tentoonstellingen, wedstrijden, ongeacht het gebruikte medium. Heb je toch liever dat je aangekochte product privé blijft, deel je dat schriftelijk mee en dat ten laatste de eerste dag dat jouw afgewerkte foto’s beschikbaar zijn om te downloaden uit jouw fotogalerij.

 

Vertrouwelijkheid en privacy

Studio Gooselake is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken die conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijs ik je graag door naar de privacyverklaring.

 

Bewaring fotomateriaal

Studio Gooselake maakt meteen na de fotoshoot verschillende back-ups van je foto’s, zodat je zeker bent dat de foto’s niet verloren gaan tot het afleveren van de afgewerkte foto’s. De foto’s blijven na levering twee jaar op een externe harde schijf en een server staan, voor mocht je jouw bestanden toch verliezen. Studio Gooselake is echter niet verantwoordelijk voor het verlies van jouw foto’s. Dit is een extra service, geen verbintenis.

Het is aangeraden na aflevering de afgewerkte foto’s meteen en volledig te downloaden uit je persoonlijke galerij. Sla de foto’s op op je computer en een externe harde schijf. Hoe meer locaties waar je je foto’s bewaart, hoe minder groot de kans dat je de foto’s verliest bij een eventuele crash of technisch defect, of diefstal.

 

Overmacht

In geval van overmacht is Studio Gooselake niet wettelijk verplicht de afspraken na te komen. In dat geval kan ik de verplichtingen opschorten en dat voor zolang de overmacht duurt, ofwel de gemaakte overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten mijn wil en controle, waardoor de nakoming van mijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhinderd zijn. Daaronder vallen onder meer, maar niet beperkt tot: ziekte, overlijden, stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Bij slecht weer (zoals onder meer, maar niet beperkt tot: harde regenval, hagel, sneeuw, harde wind) kan alleen Studio Gooselake beslissen of de fotosessie al dan niet doorgaat.

 

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van mijn hoofdverblijfplaats bevoegd.